znanja

Primjena metalnih materijala tantal i niobij

2024-01-05 18:00:06

Tantal-niobijum novi materijali može se primeniti u sledećim oblastima: elektronika, precizna keramika i precizna industrija stakla; Elektroakustički i optički uređaji; Industrija cementnog karbida, svemirska i elektronska energija; Biomedicinsko inzenjerstvo; Industrija supravodljivosti; Specijalni čelik i druge industrije.

Tantal-niobijum novi materijali

U elektronskoj industriji, metal tantal se može koristiti za proizvodnju elektrolitičkih kondenzatora, koji imaju istaknute karakteristike kao što su veliki kapacitet, mala struja curenja, dobra stabilnost, visoka pouzdanost, dobra otpornost na napon, dug životni vijek i mala zapremina.


Osim toga, tantal se također široko koristi u elektronskim kolima nacionalne odbrane, avijacije, svemira, elektronskih računara, visokokvalitetnih civilnih električnih uređaja i raznih elektronskih instrumenata.


Tantal i niobij se uglavnom koriste kao aditivi u proizvodnji legiranih čelika visoke čvrstoće, poboljšanju svojstava raznih legura i proizvodnji supertvrdih alata u metalurškoj industriji.


MOŽETE LJUBITI

čisti niobijum

čisti niobijum

Vidi više
niobij štap

niobij štap

Vidi više
WLa elektrode

WLa elektrode

Vidi više
WCe elektrode

WCe elektrode

Vidi više
žica sa volframovim vlaknima

žica sa volframovim vlaknima

Vidi više
Žica za prskanje molibdena

Žica za prskanje molibdena

Vidi više