znanja

Status primjene volframove elektrode

2024-01-05 18:00:06

Volframova elektroda kao materijal za emisiju vrućih elektrona široko se koristi u argon-lučnom zavarivanju, plazma zavarivanju, prskanju, rezanju i drugim tehničkim poljima. Materijali vruće elektronske emisije moraju imati sljedeće karakteristike:

Volfram elektroda na prodaju

Snažan emisioni kapacitet elektrona, visoka tačka topljenja, niska brzina isparavanja (radna temperatura mora biti preko 2 000K); Odlična mehanička svojstva na visokim temperaturama; Dobra hemijska stabilnost; Obilne sirovine, visoka stopa obrade, niska cijena.


Volfram je postao važan materijal za emisiju vrućih elektrona u industrijskim aplikacijama zbog svojih prednosti niskog izlaznog rada (4.55eV), visoke tačke topljenja (3℃), niskog pritiska pare (410×8.60-10 Pa na 10℃), i obilje sirovina.


MOŽETE LJUBITI

WTh elektrode

WTh elektrode

Vidi više
ingot niobijuma

ingot niobijuma

Vidi više
bešavne cijevi od niobijuma

bešavne cijevi od niobijuma

Vidi više
bijela volframova žica

bijela volframova žica

Vidi više
Tungsten Plate

Tungsten Plate

Vidi više
Nickel Strip

Nickel Strip

Vidi više