znanja

Direktna priprema volfram karbida iz koncentrata volframa

2024-01-05 18:00:06


    Prvi se dijeli na visokotemperaturnu ekstrakciju taline i karbonizaciju ubrizgavanjem plina.


Ekstrakcija taline na visokim temperaturama

    Koncentrat volframa (koncentrat crnog volframa ili mješavina koncentrata šeelita i koncentrata crnog volframa) se pomiješa s Na2SiO3 i NaCl i topi na 1050 do 1100 °C, te se javlja sljedeća reakcija:

Dobijena Na2WO4·8NaCl faza se ne meša sa silikatnom fazom, pa je slojevita prema gustini, osnovni sloj je hlorid-volframat faza, a gornji sloj silikatna faza.


Karbonizacija ubrizgavanjem plina

    Nakon što se faza hlorida i volframata dopuni sa NaCl radi podešavanja frakcije, na 1050 do 1090 °C, napad prirodnog gasa je sledeći:

WC, WC je ispran sa 10% HCl i 3% NaOH.


Volframova ruda


MOŽETE LJUBITI

Glava za točkasto zavarivanje molibdena

Glava za točkasto zavarivanje molibdena

Vidi više
Niobium Plate

Niobium Plate

Vidi više
štap od čistog molibdena

štap od čistog molibdena

Vidi više
inconel

inconel

Vidi više
Nickel Tube

Nickel Tube

Vidi više
Dijelovi za mašinsku obradu pričvršćivanja nikla

Dijelovi za mašinsku obradu pričvršćivanja nikla

Vidi više