znanja

Ekstruzija molibdenskog štapa

2024-01-05 18:00:06

1. The molibdenski štap sa relativnom gustinom iznad 98% dobijen je rotacionim kovanjem sa temperaturom zagrevanja od 1300 ~ 1350 ℃, kompresijom tragova od 30% i ukupnom kompresijom od 150%;

tvornica molibdenskih šipki

2. Nakon vruće deformacije i zgušnjavanja rotacionim kovanjem, molibdenska šipka ima jednoliku strukturu, ravnoosno zrno, prosječna veličina zrna okomito na dužinu je manja od 5 m, a zatezna čvrstoća na sobnoj temperaturi je veća od 610 MPa.


3. Nakon ekstruzije i zgušnjavanja prazne šipke od molibdena, mikrostruktura molibdenskog materijala je ujednačena, zrno je vlaknasto, a unutrašnja mikrostruktura formira teksturu preliminarne obrade sa određenim omjerom širine i visine, a vlačna čvrstoća na sobnoj temperaturi je veća od 810MPa .


MOŽETE LJUBITI

WTh elektrode

WTh elektrode

Vidi više
Komponente za obradu molibdena

Komponente za obradu molibdena

Vidi više
Titanium Nut

Titanium Nut

Vidi više
Niobium Wire

Niobium Wire

Vidi više
Thoriated Tungsten Wires

Thoriated Tungsten Wires

Vidi više
GH-superlegura

GH-superlegura

Vidi više