znanja

Koje su karakteristike i funkcije niklovanih cijevi?

2024-01-05 18:00:06

Priključci cijevi od nikla u niklu netopivom u vodi, normalna temperatura u vlažnom zraku na površini, formiranje gustog oksidacijskog filma, može spriječiti dalju oksidaciju metalnog bloka.

cijevi od nikla

U razrijeđenim kiselinama, polako se otapa, oslobađajući vodonik da bi proizveo zelene ione nikla Ni 2+, koji gori u čistom kisiku i daju jarku bijelu svjetlost. Slično, nikal se može spaliti u hloru i fluoru bez reakcije na rastvor oksidatora koji sadrži azotnu kiselinu.


Nikl u fitinzima od nikla je redukciono sredstvo srednje čvrstoće. Korozija nikla niklom, hlorovodoničnom kiselinom, sumpornom kiselinom i alkalnim rastvorom je veoma spora. Nikl se polako otapa u razblaženoj azotnoj kiselini. Nikl, kao što su platina i paladijum, apsorbuje velike količine vodonika tokom pasivizacije, a što je manja veličina čestica, to je veća apsorpcija.


Važne soli nikl cijevne armature su nikl sulfat i nikl hlorid. Nikl nitrat se također obično koristi u laboratorijskoj vodi za kristalizaciju. Njegova hemijska formula je ni (NO3) 2.6h2o. Slično kao i gvožđe i kobalt, lončić od nikla se može koristiti za laboratorijske rastopljene alkalije, jer je stabilan na vodu i vazduh na sobnoj temperaturi i otporan na alkalnu koroziju. Nikl sulfat (NISO4) može formirati alum Ni (SO4) 2O6H2O (Mi je jon alkalnog metala) sa sulfatom alkalnog metala. +2 valentni joni nikla mogu formirati koordinaciona jedinjenja.


Pri konstantnom pritisku, nikl u niklanim cijevnim fitinzima reagira s ugljičnim monoksidom i formira štetni nikl tetrakarbonil (ni (co) 4, koji se zatim zagrijava i razlaže na nikl i ugljični monoksid.


Nikl se najviše koristi u petrohemijskoj industriji, vazduhoplovstvu, pomorskoj opremi, nuklearnoj industriji i drugim oblastima. Njegova otpornost na alkalnu koroziju je samo inferiornija od otpornosti srebra u metalnim materijalima. Nikl i legure nikl-bakar stvaraju crni zaštitni film na površini koncentrirane lužine, čineći ih otpornim na koroziju.


Stoga je legura nikl-bakara u spojevima nikla za cijevi posebno pogodna za proizvodnju i tretman opreme s koncentriranim alkalnim tekućinama. Glavni faktori koji utječu na vijek trajanja opreme od nikla su koncentracija kaustične sode, temperatura i sadržaj nečistoća, posebno sadržaj natrijum hlorida i natrijum hlorida. Što je veća koncentracija kaustične sode, što je manji sadržaj nečistoća, to je duži vijek trajanja. Posljednjih godina nikl i legure nikl-bakar igraju važnu ulogu u hlor-alkalnoj industriji.


MOŽETE LJUBITI

Molybdenum Bar

Molybdenum Bar

Vidi više
Glava za točkasto zavarivanje molibdena

Glava za točkasto zavarivanje molibdena

Vidi više
niobij štap

niobij štap

Vidi više
Niobium Target

Niobium Target

Vidi više
Čiste volframove elektrode

Čiste volframove elektrode

Vidi više
bijela volframova žica

bijela volframova žica

Vidi više