znanja

Šta je nano na bazi ni - kompozitnog premaza za kist

2024-01-05 18:00:06

niklNanokompozitni premaz na bazi nikla je nanokompozitni premaz na bazi nikla koji sadrži nanočestice dobijene dodavanjem Al2O3,Ti O2,Si O2,Zr O2,Si C, dijamanta, ugljeničnih nanocevi i drugih nanočestica u brzom rastvoru za niklovanje. 

nikl

Tvrdoća, otpornost na habanje i otpornost na koroziju premaza se očito mogu poboljšati zajedničkim taloženjem nanočestica s metalom nikla. Hoffer i Hintermann su istakli da će veličina zrna premaza, adsorpcijski učinak gustine dislokacija i stranog materijala utjecati na mikrotvrdoću premaza. 


Budući da u premazu postoje različite nanočestice, svojstva premaza su različita.

MOŽETE LJUBITI

Komponente za obradu volframa

Komponente za obradu volframa

Vidi više
Glava za točkasto zavarivanje molibdena

Glava za točkasto zavarivanje molibdena

Vidi više
Niobijska cijev

Niobijska cijev

Vidi više
Volframov lončić

Volframov lončić

Vidi više
Žica za prskanje molibdena

Žica za prskanje molibdena

Vidi više
Niklova žica

Niklova žica

Vidi više