znanja

Koji je princip implantacije tantalske šipke

2024-01-05 18:00:06

Vrijeme kolapsa glave femura može biti značajno odgođeno tantal bar implantacija. Štap za rekonstrukciju za nekrozu glave femura izrađen je od tantala. 

tantal šipka za prodaju

Njegov razmak pora je velik, blizak razmaku pora ljudskih trabekularnih kostiju. Njegova elastičnost je bliska elastičnosti ljudskih kostiju i ima dobru biokompatibilnost. 


Može učiniti da ljudsko koštano tkivo izraste u pore tantalne šipke i učini da se ljudska kost i tantalna šipka integriraju, tako da glava femura može podnijeti vlastitu težinu i imati dobru potpornu funkciju.

MOŽETE LJUBITI

Molybdenum Bar

Molybdenum Bar

Vidi više
Molybdenum Holder

Molybdenum Holder

Vidi više
Titanium Washer

Titanium Washer

Vidi više
upletena volframova žica

upletena volframova žica

Vidi više
bijela volframova žica

bijela volframova žica

Vidi više
Nickel Strip

Nickel Strip

Vidi više