znanja

Zašto tantal stvara zglobove

2024-01-05 18:00:06

Zglobni implantati se općenito dijele na tip fiksacije koštanog cementa i tip biološke fiksacije. Zglobnu protezu tipa biološke fiksacije pozdravljaju mnogi pacijenti i liječnici zbog njenih prednosti kao što su relativno jednostavna operacija i učinak fiksacije neće oslabiti s vremenom. 

Tantal metalni implantat je vrsta biostacionarne proteze, takođe poznate kao koštani trabekularni metal, koja obezbeđuje visoku silu trenja na interfejsu kost-proteza kroz dobro prijanjanje trenjem i početnu stabilnost implantata. Osim toga, njegova visoka poroznost i potporna struktura osiguravaju opsežan prodor u kost, osiguravajući dugotrajnu fiksaciju proteze.

Tantal metal

MOŽETE LJUBITI

Glava za točkasto zavarivanje molibdena

Glava za točkasto zavarivanje molibdena

Vidi više
čisti niobijum

čisti niobijum

Vidi više
bešavne cijevi od niobijuma

bešavne cijevi od niobijuma

Vidi više
crna volframova žica

crna volframova žica

Vidi više
Molibdenska ploča

Molibdenska ploča

Vidi više
Bešavne cijevi od legure nikla

Bešavne cijevi od legure nikla

Vidi više