Vijesti

Je li cijena Mo danas pala?

2024-01-05 18:05:21

Je li cijena Mo danas pala?

Može 27, 2019


Opšti
    Početkom sedmice domaće tržište cijena molibdena bilo je stabilno, međunarodno tržište sa stagnacijom cijena molibdena i pritisak novog kruga licitiranja domaćih mejnstrim čeličana malo su utjecali na srednju topionicu, a tržište je oprezno čekalo i operisan. 


Tržišni uslovi

    Na tržištu molibdenskog koncentrata, oslobađanje proizvodnih kapaciteta rudnika je sporo, a vlasnici su i dalje spremniji da drže cijenu čvrstom. Sirovine je teško pronaći, a transakcija je relativno stabilna.

    Na tržištu feromolibdena, cijena ponude za čeličane je pala prošle sedmice, što je dovelo do toga da preduzeća budu oprezna u pogledu terminalne potražnje i perifernog trgovinskog okruženja. Tržište je željno kupovine i kupovine; na tržištu hemikalija i proizvoda molibdena, tržištu sirovina molibdena Zavisnost je veća, proizvodi za podršku cijenama su privremeno stabilni, a trgovina hemijskim proizvodima je relativno stabilna. Međutim, potražnja za proizvodnim kompanijama nije jasna, a stav čekanja i gledanja je glavni posao.

MOŽETE LJUBITI