Vijesti

Specifikacije svake boje boje glave volframove elektrode

2024-01-05 18:05:21

Specifikacije svake boje boje glave volframove elektrode

Decembar 31, 2019

Crveni torijum volframova elektroda je trenutno najstabilnija i najčešće korištena volframova elektroda. Uglavnom se koristi za zavarivanje ugljičnog čelika, nerđajućeg čelika, silicijum bakra, bakra, bronze, titana i drugih materijala, ali postoji blago radioaktivno zagađenje.

volframova elektroda

Cerijum volframove elektrode sive glave trenutno se koriste samo nakon torijum volframa, posebno u niskostrujnim DC aplikacijama. Uglavnom se koristi za zavarivanje ugljičnog čelika, nehrđajućeg čelika, silikonskog bakra, bakra, bronce, titana i drugih materijala.


Elektroda od čistog volframa sa zelenom glavom trenutno se manje koristi i primenjuje se na aluminijum, leguru aluminijuma, magnezijum, leguru magnezijuma i ne zahteva visoke uslove zavarivanja.


Cirkonijum volfram elektroda bele glave se trenutno sve više koristi, uglavnom za zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma.


Zlatna glava lantan volfram elektroda i nebesko plava glava lantan volfram elektroda su WL20 i WL15, respektivno. Imaju široku primenu i najperspektivnije su elektrode za zavarivanje za zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma, kao i ugljeničnog čelika, nerđajućeg čelika, silicijum bakra, bakra, zavarivanje bronce, titana i drugih materijala.

MOŽETE LJUBITI